Mennen Artikel 466 - Barrage algemeen

1. Indien in het vraagprogramma van een samengestelde wedstrijd geen barrage is opgenomen, worden de deelnemers met een gelijk aantal strafpunten in het klassement opgenomen op basis van de gereden tijd van de eerste ronde. In geval van een gelijk aantal strafpunten en eenzelfde tijd worden de desbetreffende deelnemers ex aequo in het klassement opgenomen.
2. Indien in het vraagprogramma afzonderlijke prijzen voor proef C zijn opgenomen maar geen barrage, zal bij een gelijk aantal strafpunten de plaatsing worden bepaald door de gereden tijden in de eerste ronde.
3. Een deelnemer mag de barrage niet meer verkennen zodra hij het basisparcours heeft gereden.
4. Uitsluitend de deelnemers die na één of meer uitschakelende ronden van eenzelfde wedstrijd een gelijk aantal (straf)punten in het klassement opgenomen zijn voor de eerste plaats, mogen aan een barrage deelnemen. Het is niet toegestaan meer dan één barrage te laten verrijden om de winnaar van een wedstrijd aan te wijzen.
5. Een barrage moet plaatsvinden volgens dezelfde bepalingen en tabel van de oorspronkelijke wedstrijd, die aan de barrage voorafging en volgens de bepalingen betreffende de barrage voor dit type wedstrijd. Een barrage moet direct na de eerste ronde van de desbetreffende wedstrijd gereden worden.
6. Bij alle wedstrijden die op tijd worden gereden mag, in geval van gelijkheid van strafpunten en tijd voor de eerste plaats, gemeten op tienden of honderdsten van een seconde, een barrage plaatsvinden over een verkort parcours. Indien in het vraagprogramma geen barrage vermeld staat, wordt de wedstrijd zonder barrage verreden.
7. Indien na een barrage op tijd, gemeten op honderdsten van seconden, meerdere deelnemers precies dezelfde tijd en hetzelfde aantal strafpunten hebben worden de deelnemers ex aequo in het klassement opgenomen.
8. De startvolgorde in de barrage moet dezelfde zijn als die is vastgesteld voor de eerste ronde, tenzij het vraagprogramma anders bepaalt.
9. Het is toegestaan de barrage te laten verrijden aansluitend aan het basisparcours.

Naar het volgende artikel