Mennen Artikel 402 - Hors Concours (HC) starten

 1. Indien een wedstrijdorganisatie met instemming van de jury een geregistreerde combinatie gelegenheid wenst te geven om hors concours (buiten mededinging) te starten, mag dat worden toegestaan, met inachtneming van de navolgende bepalingen:

  a. Hors concours (buiten mededinging) starten is toegestaan in de klasse waarin men reglementair startgerechtigd is, in een lagere klasse of een klasse hoger, dit laatste na toestemming van de jury op grond van de gereden proef in de eigen klasse. Indien de combinatie zowel voor klassering als hors concours wil starten, dan dient de proef voor klassering als eerste te worden verreden.
  b. De reglementaire en overige bepalingen van de klasse waarin wordt gestart, zijn ook van toepassing op een hors concours-start.
  c. De desbetreffende combinatie mag niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden c.q. niet in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winstpunten.
  d. Aan een hors concours-start kan geen enkel recht worden ontleend met betrekking tot de klasseindeling van de  desbetreffende combinatie.
  e. Combinaties die één of meermalen hors concours (buiten mededinging) willen starten, dienen dit op bij de inschrijving te vermelden. Het is de wedstrijdorganisatie toegestaan voor het hors concours deelnemen hetzelfde inschrijfgeld te vragen als voor een reguliere start.