Mennen Artikel 404 en 405 - Winstpunten- en promotieregeling B t/m ZZ

Artikel 404 - Winstpuntenregeling Dressuurwedstrijden B t/m ZZ

 1. Voor alle klassen geldt de volgende winstpuntenregeling. 
  Winstpunten:
  gemiddeld eindpercentage 70% en hoger 3 winstpunten
  gemiddeld eindpercentage 65% tot 70% 2 winstpunten
  gemiddeld eindpercentage 60% tot 65% 1 winstpunt
Artikel 405 - Promotie klasse B t/m ZZ dressuur
 1. Na het behalen van 10 winstpunten in een klasse mag men promoveren naar de naastgelegen hogere klasse. Na het behalen van 30 winstpunten is promotie verplicht. 
 2. In de klasse ZZ worden maximaal 40 winstpunten geregistreerd. 
 3. Behaalde winstpunten worden geregistreerd door de KNHS, waarbij tevens (achteraf) de controle op startgerechtigheid plaatsvindt. Deelnemers dienen zelf ook het puntentotaal van elk door hen in wedstrijdverband uitgebracht paard bij te houden, aangezien zij er zelf voor verantwoordelijk zijn, dat zij in de juiste klasse starten. Een combinatie kan op eigen verzoek worden teruggeplaatst, nadat de combinatie twee keer achter elkaar een onvoldoende resultaat heeft behaald. Terugplaatsing moet schriftelijk bij de KNHS aangevraagd worden en gaat pas in na goedkeuring van de KNHS.