Mennen Artikel 401 - Type wedstrijden

 1. We onderscheiden de volgende typen menwedstrijden:
  - Samengestelde wedstrijden mennen (SWM)
  - Dressuurwedstrijden
  - Vaardigheidswedstrijden
  - Minimarathonwedstrijden 
 2. Een samengestelde wedstrijd bestaat uit 3 proeven:
  proef A - Dressuur
  proef B - Marathon
  proef C - Vaardigheid
 3. Een dressuurwedstrijd bestaat uitsluitend uit het rijden van een dressuurproef.
 4. Een vaardigheidswedstrijd bestaat uitsluitend uit het rijden van een vaardigheidsproef.
 5.  Een minimarathon is een wedstrijd die bestaat uit een parcours met vaardigheidshindernissen en maximaal 3 marathonhindernissen. 

 6. SAMENGESTELDE WEDSTRIJD
  a. Binnen de samengestelde wedstrijden mennen zijn er 3 klassen: klasse L (Licht), klasse M (Midden) en klasse Z (Zwaar).
  b. Een wedstrijdorganisatie kan een wedstrijd opstellen voor één of meerdere klassen eventueel aangevuld met BB.
  c. Aan wedstrijden voor klasse Z mogen maximaal 8 buitenlandse deelnemers meedoen uit maximaal 4 verschillende landen, mits dit in het goedgekeurde vraagprogramma staat vermeld. De buitenlandse deelnemers nemen deel op basis van de KNHS-reglementen.
  d. Alle andere typen wedstrijden dan hiervoor genoemd kunnen alleen worden uitgeschreven na goedkeuring van de KNHS.
  e. Kampioenschappen kunnen ook verreden worden tijdens een reguliere wedstrijd.
  f. Wedstrijden mogen ook als eendaagse wedstrijd verreden worden.

 7.  SOORTEN AANSPANNINGEN
  De volgende soorten aanspanningen moeten bij een samengestelde wedstrijd en een minimarathon in een afzonderlijk klassement worden opgenomen: Enkelspan paard, enkelspan pony, tweespan paard, tweespan pony, tandem paard, tandem pony, vierspan paard en vierspan pony.

 8. SAMENVOEGEN VAN AANSPANNINGEN/HANDICAPREGELING 
  Bij tandemrubrieken mogen de pony’s bij minder dan 4 starts, in een rubriek, samengevoegd worden met de vierspan pony’s en de paarden bij de vierspan paarden. Het is toegestaan om bij minder dan 8 starts in een rubriek deze in handicap te laten verrijden met de naast gelegen lagere of hogere klasse. Bij dressuur- en vaardigheidswedstrijden mogen de klassen net zolang samengevoegd worden tot er minimaal 4 geklasseerde deelnemers zijn. Het is niet toegestaan de verschillende soorten aanspanningen in handicap te laten verrijden. Bij dressuurwedstrijden mogen rubrieken paarden en pony’s van dezelfde aanspanningssoort in handicap verreden worden.

 9. VOORWAARDEN VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN WEDSTRIJD
  De voorwaarden voor het aanvragen van een wedstrijd zijn opgenomen in het Algemeen Wedstrijdreglement.