Mennen Artikel 403 - Dressuurwedstrijden klasse B t/m ZZ voor winstpuntenregistratie

 

  1. Voor zover het door de KNHS goedgekeurde vraagprogramma voor een bepaalde rubriek niet anders aangeeft, komen de behaalde winstpunten voor de dressuurproef en/of vaardigheidsproef voor registratie in aanmerking. 
  2. De tweede proef van een combinatie moet altijd een andere proef zijn dan de eerste proef, maar wel behorend tot dezelfde klasse. 
  3. De tweede proef van een combinatie tijdens dezelfde wedstrijd moet door een ander jurylid worden beoordeeld dan de eerste proef. 
  4. Op het bepaalde in lid 3 wordt een uitzondering gemaakt voor:
    a. Wedstrijden waaraan door minder dan 10 combinaties wordt deelgenomen.
    b. Wedstrijden waarbij er slechts ruimte is voor het uitleggen van één dressuurring; de federatievertegenwoordiger stelt vast in hoeverre er ruimte is voor het op verantwoorde wijze uitleggen van één of meerdere ringen en moet dit in zijn rapport vermelden. 

Naar het volgende artikel