Artikel 65 - Organisatie van internationale wedstrijden in Nederland

  1. Wedstrijdorganisaties van internationale wedstrijden in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de FEIregeling voor het uitnodigen van deelnemers en de in dit artikel vermelde regeling van startplaatsen voor Nederlandse deelnemers. 
  2.  De KNHS kan, voor zover dit niet in dit reglement is voorgeschreven, in alle disciplines het aantal Nederlandse startplaatsen tijdens internationale wedstrijden voorschrijven tot een maximum van 50%. 
  3. Tijdens CSI wedstrijden wijst de KNHS het percentage Nederlandse deelnemers aan welke zijn vastgelegd in Annex V CSI Invitation Rules van de FEI Jumping Rules.