Artikel 2- Disciplines

Artikel 2 – Disciplines

De KNHS reglementeert de disciplines Dressuur, Springen, Eventing, Mennen, (M)Endurance, Voltige en de Aangespannen sport.

Naar het volgende artikel