Artikel 3 - Kenmerken van wedstrijden

Artikel 3 - Kenmerken van wedstrijden

 1. Wedstrijden worden onderverdeeld in verschillende categorieën. De wedstrijdcategorie duidt het sportniveau aan dat uitgeschreven wordt. Naast de hieronder genoemde kenmerken wordt verwezen naar de afzonderlijke discipline wedstrijdreglementen. 
   a. Kenmerken wedstrijden categorie Nationaal :
    • Dressuur: rubriek(en) Zware Tour, U25 en/of rubrieken voor Kadervorming en uitzending eventueel aangevuld met Subtop- en/of Breedtesportrubrieken. 
    • Springen met rubrieken 1.45m of hoger eventueel aangevuld met Breedtesportrubrieken. 
    • Nationale wedstrijden dienen conform de op de website van de KNHS gepubliceerde kalenderprocedure aangevraagd te worden. Indien tevens rubrieken behorende tot de categorie Breedtesport worden uitgeschreven moet tevens de Kring/Regio toestemming verlenen voor de datum (met uitzondering van rubrieken voor jonge paarden). 
    • Goedgekeurde wedstrijddata worden in het voorafgaande jaar na het vaststellen van de kalender gepubliceerd door de KNHS. 
    • De KNHS kan een Federatievertegenwoordiger aanwijzen.
    • Overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie.
    • Vraagprogramma is goedgekeurd door de KNHS.
    • Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS.

   b. Kenmerken categorie Subtopwedstrijden
    • Wedstrijden alleen in de discipline Dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour en de FEI-jeugdrubrieken Children, Junioren en Young Riders. 
    • Wedstrijden worden aangevraagd bij de KNHS aan de hand van de kalenderprocedure Subtop , zie hiervoor de website van de KNHS. 
    • Indien Subtopwedstrijden tevens rubrieken wil uitschrijven die vallen onder de categorie Breedtesport wedstrijden moet de Kring/Regio toestemming verlenen voor de datum. Hiervoor dient een aparte Breedtesport  wedstrijdaanvraag, conform de Regiokalenderprocedure, ingediend te worden. 
    • Wedstrijd is goedgekeurd door de KNHS.
    • Goedgekeurde wedstrijden worden in de door de KNHS gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen.
    • Aan de wedstrijdlocatie worden door de KNHS eisen gesteld, deze staan vermeld in de kalenderprocedure Subtopwedstrijden 
    • De KNHS kan een Federatievertegenwoordiger aanwijzen
    • Overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie.
   • Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS.

   c. Kenmerken wedstrijden/sportvormen categorie Breedtesport:

    • Wedstrijden met de mogelijkheid tot het laten verrijden van:
    • Springen: 0.30cm t/m klasse 1.40m. en tevens rubrieken voor jonge paarden. 
    • Dressuur: BB t/m ZZ-licht en tevens jonge paarden rubrieken.
       Meetmomenten Dressuur t/m de klasse ZZ-licht.  
    • Mennen: Dressuur t/m ZZ, Vaardigheid t/m ZZ en SWM t/m klasse Z. 
    • Eventing BB t/m Z (aanvragen via de KNHS kalenderprocedure Eventing) 
    • Voltige BB t/m ZZ (aanvragen via kalenderprocedure KNHS-Voltigevereniging 
    • Endurance impuls t/m klasse IV (aanvragen via kalenderprocedure KNHS-Endurancevereniging) 
    • Meetmoment/Wedstrijddatum goedgekeurd door de Regio of het Mendistrict 
    • De verdere uitwerking van Impulsrubrieken staat beschreven in de discipline reglementen. 
    • Wedstrijd is goedgekeurd door de KNHS. 
    • Goedgekeurde wedstrijden/meetmomenten worden in de door de KNHS gepubliceerde wedstrijdkalender opgenomen. 
    • Juryleden en overige officials worden aangewezen door de wedstrijdorganisatie. 
    • Bij het gelijktijdig verrijden van meer dan één discipline wijst de wedstrijdorganisatie een aparte Federatievertegenwoordiger aan. 
    • Wedstrijdresultaten worden geregistreerd door de KNHS

   d. Kenmerken Bixie (&Friends) en ruiteropleidingen
     • Bixie (& Friends) rubrieken
    • Proevendagen ruiteropleidingen Brons en Zilver
    • Indien een Bixie(&Friends)wedstrijd/event wordt aangemeld via Mijn KNHS zal deze vermeld worden op de wedstrijdkalender van de Regio en de KNHS . 
    • Official(s) aan te wijzen door de wedstrijdorganisatie.
    • De verdere uitwerking van Bixierubrieken staat beschreven in het boek “Bixie Rubrieken” 
    • De verdere uitwerking van de ruiteropleiding staat beschreven in de boeken Leer paardrijden met plezier Brons en Zilver 

   e. Kenmerken Online Paardrijden
    • Dressuur t/m de klasse L2
    • Alléén resultaten behaald tijdens de door de KNHS uitgeschreven events die gepubliceerd zijn op Paardrijden.nl, worden geregistreerd. 
    • In de klassen B t/m L2 kunnen maximaal 5 winstpunten per klasse worden behaald. De overige behaalde punten tijdens online events tellen niet mee voor promotie.


 2. Wedstrijdorganisaties moeten bij de KNHS zijn aangesloten als lidvereniging, of bij de FNRS als lid zijn aangesloten of een wedstrijdabonnement hebben via de KNHS. Wedstrijdorganisaties, niet zijnde een lidvereniging aangesloten bij de KNHS, die een wedstrijd behorende tot de categorie Nationaal en/of een internationale wedstrijd organiseren, dienen te allen tijde over een wedstrijdabonnement van de KNHS te beschikken. 
 3. Het KNHS-bestuur kan op ieder moment een aan een wedstrijdorganisatie toegekende datum intrekken wanneer de wedstrijd of de wedstrijdorganisatie niet (meer) voldoet aan de reglementaire en/of statutaire bepalingen van de KNHS, alsmede aan andere door de KNHS gestelde eisen.

Naar het volgende artikel