Artikel 61 - Teamdierenarts

  1. Indien gewenst benoemt het KNHS-bestuur een teamdierenarts.
  2. De teamdierenarts functioneert onder verantwoordelijkheid van de chef d’équipe.
  3. De teamdierenarts houdt zich bezig met de veterinaire begeleiding en goede zorg voor de paarden.
  4. Indien door de KNHS aan de deelnemer wordt toegestaan, dat zijn paard tijdens een uitzending veterinair wordt begeleid door een privé-dierenarts, is het gestelde in lid 2 van dit artikel van toepassing. De kosten zijn voor rekening van de deelnemer.