Artikel 15 Parcoursbouwer, 16 Technisch Afgevaardigde, 17 Hoofdhinderniswaarnemer

Artikel 15 – Parcoursbouwer

De taken en verantwoordelijkheden van de parcoursbouwer zijn opgenomen in de desbetreffende

disciplinereglementen.

Artikel 16 - Technisch Afgevaardigde

In de disciplines Samengesteld Mennen, Eventing, Endurance en Mendurance wordt een Technisch Afgevaardigde

aangewezen. De taken en verantwoordelijkheden van de Technisch Afgevaardigde zijn opgenomen in de

desbetreffende disciplinereglementen. 

Artikel 17 – Hoofdhinderniswaarnemer

De taken en verantwoordelijkheden van de Hoofdhinderniswaarnemer zijn omschreven in de desbetreffende

disciplinereglementen.