Mennen Artikel 478 - Proef over 2 ronden en finaleparcours

1. Een proef kan over 2 ronden worden gereden.
2. Dit moet duidelijk in het vraagprogramma worden vermeld met de eventuele nadere voorwaarden die hieraan worden gesteld.
3. De startvolgorde voor de eerste ronde wordt door de wedstrijdorganisatie bepaald.
4. Het parcours kan voor beide ronden hetzelfde zijn. Het parcours voor de tweede ronde mag ook worden gewijzigd wat het aantal doorgangen, de hindernisbreedte of de volgorde betreft. Dit naar inzicht van de parcoursbouwer, na overleg en instemming van de voorzitter van de jury en de organisatie.
5. De startvolgorde voor de eerste en de tweede ronde hoeft niet dezelfde te zijn. Een deelnemer die in de eerste ronde wordt uitgesloten, mag aan de tweede ronde deelnemen, tenzij de voorzitter van de jury anders beslist, ter bescherming van deelnemer en/of paard. De deelnemer wordt echter niet in het klassement opgenomen.
6. De wedstrijdorganisatie is gerechtigd het aantal deelnemers aan de tweede ronde terug te brengen tot 25% van het aantal deelnemers aan de eerste ronde, gebaseerd op de klassering in deze eerste ronde.
7. De wedstrijdorganisatie kan ook, wanneer een proef over 2 ronden voor alle deelnemers is uitgeschreven, een finale houden.
8. Aan de finale neemt minimaal 25% van het aantal startgerechtigden, na 2 ronden, deel.
9. In geval van een finaleparcours mag dit worden aangepast en/of gewijzigd naar inzicht van de parcoursbouwer, na instemming van de voorzitter van de jury en de wedstrijdorganisatie.
10. De voorzitter van de jury bepaalt na overleg met de wedstrijdorganisatie of een extra verkenning voor het finaleparcours wordt toegestaan.
11. De startvolgorde voor het finaleparcours is in omgekeerde volgorde van de klassering na 2 ronden.
12. Een deelnemer die in één van beide ronden is uitgesloten kan niet aan de finale deelnemen.

Naar het volgende artikel