Endurance Artikel 603 - Voorwaarden voor deelname

1. Deelnemers
a. Vanaf de dag waarop de 7-jarige leeftijd wordt bereikt mogen deelnemers uitkomen op wedstrijden. Voor deelname aan de klasse III en IV moet een deelnemer minimaal 12 jaar oud zijn.
b. Deelnemers mogen vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 14 jaar oud worden zelfstandig deelnemen aan endurancewedstrijden. Deelnemers die hier nog niet aan voldoen moeten onder begeleiding rijden.
De begeleider:
- is minimaal 18 jaar oud (minimaal bereikt op de dag van de wedstrijd);
- neemt deel aan de wedstrijd en voldoet aan alle reglementaire bepalingen;
- blijft gedurende de wedstrijd bij de betreffende combinatie;
- mag maximaal 1 deelnemer per wedstrijd begeleiden.
c. Een deelnemer mag deelnemen aan wedstrijden indien de deelnemer:
- lid is van de KNHS en in het bezit van een startlicentie endurance;
- in het bezit is van een startpas met zijn paard;
- lid is van de KNHS Endurancevereniging.
d. Deelnemers die in de impulsrubriek starten dienen lid te zijn van de KNHS. Een startlicentie en een lidmaatschap van de KNHS Endurancevereniging zijn niet verplicht.
e. Een buitenlandse deelnemer dient op verzoek een ‘riding permission’ van de nationale buitenlandse federatie te kunnen overleggen aan de Federatievertegenwoordiger.

2. Paarden
a. Een paard dat deelneemt aan endurancewedstrijden behoort de volgende leeftijdsgrens te hebben bereikt: 

KLASSE                     MINIMALE LEEFTIJD PAARD
Impulsrubriek            4 jaar
I                                   4 jaar
II                                  5 jaar
III                                 6 jaar
IV  tot 140 km           7 jaar
IV 140-160 km          8 jaar 

De leeftijd van een paard wordt gerekend vanaf de eerste januari van het geboortejaar en wordt per 1 januari met een jaar verhoogd.
b. Voor wedstrijddeelname van drachtige en zogende merries geldt:
- klasse I en II: maximaal vier maanden drachtig, aan te tonen door middel van het dekbewijs, en niet zogend;
- klasse III en IV: niet dragend en niet zogend. 

3. Klassenindeling nieuw gevormde combinaties
a. Een nieuwe deelnemer start naar keuze in de impulsrubriek of in klasse I.
b. Een deelnemer die drie winstpunten heeft behaald in een klasse mag elk paard rechtstreeks starten in de onderliggende klasse.