Endurance Artikel 601 - Definities

1. Endurancewedstrijd: een wedstrijd waarin de snelheid en de marathoncapaciteiten van een paard onder het zadel worden beproefd. De wedstrijden testen de kennis en kunde van de deelnemer om zijn paard zo goed mogelijk, met een optimale snelheid, over een route door verschillende terreinen te rijden waarbij het paard ‘fit to continue’ dient te zijn.
2. Mendurancewedstrijd: een wedstrijd waarin de snelheid en de marathoncapaciteiten van een paard voor de wagen worden beproefd. De wedstrijden testen de kennis en kunde van de deelnemer om zijn paard zo goed mogelijk, met een optimale snelheid, over een route door verschillende terreinen te sturen waarbij het paard ‘fit to continue’ dient te zijn.
3. Fit to continue: als een paard in staat is om in goede gezondheid verder te gaan.
4. Wedstrijdseizoen: gelijk aan een kalenderjaar.
5. Wedstrijdterrein: de locatie(s) waar de wedstrijd wordt georganiseerd, waar vandaan de deelnemers vertrekken en weer aankomen en waar de veterinaire keuringen plaatsvinden.
6. Veterinaire keuring: een keuring die wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een wedstrijddierenarts, waarbij meerdere parameters ten aanzien van de fysieke toestand van het paard worden bepaald.
7. Massastart: een gelijktijdige start voor alle deelnemers van een rubriek.
8. Individuele start: een start van één combinatie, dan wel op verzoek van de deelnemer tot een maximum van vijf combinaties, op één tijdstip.
9. Groompunt: een door de wedstrijdorganisatie aangewezen punt op de route waar groomen is toegestaan.
10. Groomen: het aangeven van water voor paard en/of deelnemer.
11. Vetgate: een gemarkeerde locatie bestaande uit een vetarea, restarea en groomarea waar een uitgebreide veterinaire keuring plaatsvindt
12. Vetarea: een locatie die onderdeel is van de vetgate waar de veterinaire keuringen plaats vinden.
13. Restarea: een locatie die onderdeel is van de vetgate waar wedstrijdpaarden rusten.
14. Groomarea: locatie voor de verzorging van de paarden vóór het aanbieden van de paarden voor de veterinaire keuring. Groomarea kan onderdeel zijn van de restarea.
15. Afkeuring om veterinaire redenen: één of meerdere parameters tijdens de veterinaire keuring geven aan dat het paard niet ‘fit to continue’ is. Dit heeft altijd uitsluiting tot gevolg. Indien de reden als ernstig wordt ingeschat, vindt tevens diskwalificatie plaats.
16. Afkeuring om metabole redenen: één of meerdere parameters tijdens de veterinaire keuring geven aan dat de fysiologische processen ten behoeve van handhaving van de normale lichaamsfuncties niet meer naar behoren plaatsvinden. Dit heeft altijd diskwalificatie tot gevolg.
17. Transportvrijgave: schriftelijke toestemming van de wedstrijddierenarts op de veterinaire kaart om een paard het wedstrijdterrein te laten verlaten.