Endurance Artikel 600 - Algemene bepalingen

1. Dit reglement dient in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS te worden gelezen. Wanneer bepalingen in dit reglement afwijken van bepalingen in het Algemeen Wedstrijdreglement gaan de bepalingen in het Wedstrijdreglement Endurance voor op de bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement.
2. Voor internationale (delen van) wedstrijden, die met toestemming van de KNHS worden georganiseerd en die worden verreden in Nederland, prevaleert de FEI-reglementering ten opzichte van de KNHS-reglementen.
3. Daar waar ‘hij’ staat, wordt ook ‘zij’ bedoeld en daar waar ‘paard’ staat, wordt ook ‘pony’ bedoeld.
4. Een endurance- en een mendurancewedstrijd mogen gelijktijdig over hetzelfde parcours worden verreden wanneer dit veilig en verantwoord kan plaatsvinden. De TA besluit of dit het geval is.