Endurance Artikel 602 - De verschillende klassen en onderdelen

De wedstrijdsport bestaat uit de volgende klassen: 

Eendaagse wedstrijden:
KLASSE                 Afstand (km)      Minimale snelheid (km/uur)      Maximale snelheid (km/uur)            Start
Impulsrubriek*     20 t/m 39              8                                                   12                                                          Individueel
I                              20 t/m 39              9                                                   14                                                          Individueel
II                             40 t/m 79              9                                                    --                                                           Individueel of                                                                                                                                                                                                  massastart
III                            80 t/m 119         10                                                    --                                                             Massastart
IV                            ≥ 120 km            10                                                    --                                                             Massastart
*Impulsrubriek
Indien er op één wedstrijd twee klasse I afstanden worden uitgeschreven dan is de kortste klasse I afstand de impulsrubriek. Op de impulsrubriek zijn de voorwaarden van klasse I van toepassing.


Meerdaagse wedstrijden:
Aantal rijdagen       2                                      3                                         4                                       ≥ 5
Klasse                      Totale afstand (km)      Totale afstand (km)        Totale afstand (km)      Totale afstand (km)
II                                40 t/m 79 *                     60 t/m 99*                        80 t/m 119*                   100 t/m 139*
III                               80 t/m 139*                   100 t/m 159*                   120 t/m 179*                  140 t/m 199*
IV                               ≥ 140 km*                      ≥ 160* ≥ 180*                   ≥ 200*
*voor meerdaagse wedstrijden is de maximaal toegestane dagafstand 100 km, en de minimaal toegestane dagafstand
circa 20 km.