Artikel 62 - Overige begeleiding

  1. Indien gewenst benoemt het KNHS-bestuur na overleg met de chef d’équipe één of meer begeleiders.
  2. Alle begeleiders functioneren onder de verantwoordelijkheid van de chef d’équipe. 
  3. Indien door de KNHS aan de deelnemer wordt toegestaan, dat deze wordt begeleid, is het gestelde in lid 2 van dit artikel van toepassing. De kosten zijn voor rekening van de deelnemer.