Artikel 58 - Chef d'équipe

 

  1. Het KNHS-bestuur kan een chef d’équipe benoemen, die gedurende de periode van zijn benoeming en op basis van het met betrokkene overeengekomen contract verantwoordelijk is voor de uitzending van deelnemers naar internationale kampioenschappen en internationale (series van) wedstrijden. 
  2. Een chef d’équipe is namens de KNHS gedurende de gehele periode van uitzending verantwoordelijk voor het deelnemen van de deelnemers aan de internationale wedstrijd. 
  3. Een chef d’équipe is voorts onder meer eindverantwoordelijk (tenzij anders overeengekomen) voor het regelen van de verblijfsaccommodatie van de deelnemers, het transport en de stalling van de paarden, het deelnemen aan voorgeschreven briefings, het nakomen van sponsorafspraken en de financiële afwikkeling voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd. 
  4. Een chef d’équipe houdt toezicht op de conditie en het welzijn van de paarden (in het geval er een (team)dierenarts is aangesteld worden deze taken gedelegeerd), zorgt er voor dat de veterinaire bepalingen van FEI en KNHS nageleefd worden en regelt de daarbij behorende administratieve afhandeling van veterinaire zaken. In het geval een door de KNHS aangewezen (team)dierenarts aanwezig is, kan deze taak door de chef d’équipe aan hem gedelegeerd worden. 
  5. Bij uitzendingen, die onder leiding van een chef d’équipe plaatsvinden, is uitsluitend hij verantwoordelijk voor het aanwijzen en inschrijven van de deelnemer en diens paard(en) voor elke rubriek en de samenstelling van het team (deelnemers en paarden), dat deelneemt aan een team- of landenwedstrijd. 
  6. Indien een deelnemer zich misdraagt of de aanwijzingen van de chef d’équipe niet opvolgt, dan is deze bevoegd maatregelen te nemen. In het uiterste geval kan hij een deelnemer het recht tot (verdere) deelname ontzeggen. Iedere maatregel dient schriftelijk gerapporteerd te worden aan de KNHS. 
  7. Na afloop van de uitzending dient de chef d’équipe een schriftelijke rapportage in, die vergezeld moet zijn van een complete set uitslagen en, indien van toepassing, een financiële rapportage en eventueel rapportages als bedoeld in lid 6 van dit artikel.

Naar het volgende artikel