Artikel 26 - Deelnemer

Dit artikel is onderdeel van het Algemeen wedstrijdreglement, hoofdstuk 4

 1. De deelnemer is verantwoordelijk voor de wijze waarop hij het paard rijdt of ment. 
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de conditie en de gezondheidstoestand van zijn paard waarmee hij aan een wedstrijd deelneemt. 
 3. De deelnemer is verantwoordelijk voor een in diergeneeskundig opzicht verantwoord gebruik en adequate diergeneeskundige behandeling van zijn paard. 
 4. De deelnemer verleent alle medewerking aan een diergeneeskundige behandeling indien de Behandelend Dierenarts of de Wedstrijddierenarts dit noodzakelijk acht. 
 5. Het staat de deelnemer vrij om niet de Behandelend Dierenarts, maar zijn privé-dierenarts de behandeling van zijn paard op het wedstrijdterrein te laten uitvoeren. 
 6. De kosten van de veterinaire behandeling van een paard dienen door de deelnemer te worden voldaan. 
 7. Een deelnemer mag gebruik maken van een oornetje en/of neusnetje bij het paard tijdens de wedstrijd, wanneer:
  a. het neusnetje uitsluitend de neus van het paard bedekt; het bit (of in de klasse Z1 en hoger de stangen trens) moet (moeten) zichtbaar zijn. Daarbij geldt dat het netje niet mag knellen;
  b. het oornetje de ogen van het paard niet bedekt of irriteert, het orenspel niet belemmerd wordt en het oriëntatievermogen niet wordt beïnvloed.
  c. Het gebruik van een oornetje en/of neusnetje kan op ieder moment door een official onderzocht worden. Wanneer er onjuist gebruik van wordt gemaakt, kan een official overgaan tot het uitsluitenvan de combinatie. Wanneer het onjuiste gebruik in strijd is met de Gedragscode Welzijn van het Paard (en als wreedheid kan worden aangemerkt) volgt diskwalificatie en wordt dit aan de KNHS gerapporteerd.