Voltige Artikel 710 – De verplichte oefeningen en kür per klasse

KlasseVerplichte oefeningenKürTijdslimiet
BBIn stap of galop
  1. Basiszit
  2. B-molen
  3. Bank
  4. Vanuit bank knielen met armen naar voren
  5. Vanuit voorwaartse zit de afsprong naar binnen
In stap
Teams: max. 2
deelnemers op het
paard.
Alleen oefeningen
toegestaan van
moeilijkheid E of M
Verplichte oefeningen:
Solo: geen
Pas-de-deux: 2 minuten
Team: 1 minuut per
deelnemer
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 1.5 minuut
Team: 1 minuut voor 1
deelnemer, elke
volgende deelnemer 0.5
minuut erbij.
BIn galop
1. Vrije zit
2. B-molen
3. B-vlag
4. Opzwaaien naar
voorwaartse
ligsteun
5. Knielen
6. Vanuit
Voorwaartse zit
afsprong naar
binnen
In stap
Teams: max. 2
deelnemers op het
paard.
Teams/Pas-de-Deux:
Max. 6 D-oefeningen met
2 deelnemers.
Verplichte oefeningen:
Solo: geen
Pas-de-deux: 2 minuten
Team: 1 minuut per
deelnemer
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 1.5 minuut
Team: 1 minuut voor 1
deelnemer, elke
volgende deelnemer 0.5
minuut erbij.
LIn galop
1. Opsprong
2. Vrije zit
3. L-vlag
4. Staan
5. Voorwaarts
opzwaaien
6. Halve molen
7. Achterwaarts
opzwaaien
8. Binnenwaartse
afsprong
In galop
Teams:
Max. 2 deelnemers op
het paard.
Verplichte oefeningen:
Solo: geen
Pas-de-deux: 2 minuten
Team: 6 minuten

Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 1.5 minuut
Team: 4 minuten
MIn galop
1. Opsprong
2. Vrije zit
3. Vlag
4. Molen
5. Schaar 1e deel
6. Schaar 2e deel
7. Staan
8. Flank 1e deel en
afsprong naar binnen
In galop
Teams:
Max. 3 deelnemers op
het paard
Max. 6 statische
oefeningen met 3
deelnemers. 
Verplichte oefeningen:
Solo: geen
Pas-de-deux: 2 minuten
Team: 6 minuten
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 1.5 minuut
Team: 4 minuten
ZIn galop
1. Opsprong
2. Vrije zit
3. Vlag
4. Molen
5. Schaar 1e deel
6. Schaar 2e deel
7. Staan
8. Flank 1e deel
9. Flank 2e deel
In galop
Teams: max. 3
deelnemers op het paard
Verplichte oefeningen:
Solo: geen
Pas-de-deux: 2 minuten
Team: 6 minuten
Kür:
Solo: 1 minuut
Pas-de-deux: 1.5 minuut
Team: 4 minuten
ZZConform FEI:
Solo= Individual
Compulsory test 3
Pas-de-deux= geen plicht
Team=Squad Compulsory
test 3
Conform FEI:
Solo= Individual
Technical Test & Free
test
Pas-de-deux= Pas-dedeux free test 2, kür
wordt tweemaal getoond
Team=Squad free test 2
ZZ solo TT Conform FEI
Conform FEI
JuniorenIn galop
Conform FEI: Compulsory
test 2.
Pas-de-deux: geen plicht
Conform FEI:
Solo=Individual Free test
Pas-de-deux = Pas-dedeux Free test, kür wordt
tweemaal getoond
Team=Squad free test 1
Conform FEI
Young VaultersIn galop
Conform FEI: Compulsory
test 2
Conform FEI:
Solo = Individual
Technical test & Free
Test
Conform FEI

Naar het volgende artikel