Voltige Artikel 704 – De verschillende klassen en onderdelen

  1. Op wedstrijden kan in de volgende klassen uitgekomen worden: BB (Impuls), B (Beginners), L (Licht), M (Midden), Z (Zwaar), ZZ (Zeer Zwaar). In de klassen B t/m ZZ kan zowel door solo’s, pas-de-deux ’s als in teams gestart worden, in aparte rubrieken. Daarnaast zijn er aparte leeftijdsgebonden klassen: Junioren(solo, pas-de-deux, team) en Young Vaulters (solo). 
  2. Elke klasse bestaat uit minimaal 2 onderdelen. Deze onderdelen kunnen zijn; verplichte oefeningen, kür en/of een technische test. De onderdelen worden in een vastgestelde volgorde getoond, te weten: (1) verplichte oefeningen, (2) kür, (3) technische test (indien van toepassing). Uitzonderingen op deze volgorde zijn de Pas de Deux klasse ZZ en  Junioren, zij tonen twee keer de kür. In overleg met de KNHS kan hier van worden afgeweken 
  3. De verplichte oefeningen zijn voorgeschreven oefeningen die in een vastgestelde volgorde, aaneengesloten getoond moeten worden. De oefeningen moeten binnen een vastgestelde tijd getoond worden met uitzondering van de solo klassen. 
  4. In het onderdeel kür toont de deelnemer naar eigen inzicht een reeks van oefeningen. Afhankelijk van de klasse wordt een bepaalde moeilijkheid en verschillende voorwaarden gevraagd. Deze worden per rubriek omschreven in het Handboek Voltige. 
  5. De klasse ZZ en Young Vaulters Solo bestaat uit drie onderdelen; de verplichte oefeningen, de kür en de technische test. De technische test bestaat uit respectievelijk vijf en drie voorgeschreven oefeningen aangevuld met oefeningen naar keuze in een kür. Een beschrijving van de voorgeschreven oefeningen staat in het Handboek Voltige. 
  6. In de pas-de-deux tot en met de klasse Z tonen beide deelnemers de voorgeschreven verplichte oefeningen en gezamenlijk een kür.
  7. In de pas-de-deux klasse ZZ en Junioren tonen de deelnemers geen verplichte oefeningen, maar twee keer een kür.
  8. Een deelnemer start alle onderdelen van een rubriek op hetzelfde paard en met dezelfde longeur.
  9. De technische test kan als aparte rubriek uitgeschreven worden. Deze rubriek is toegankelijk voor solisten van de klasse Junioren en de klasse Z.

Naar het volgende artikel