Voltige Artikel 703 – Deelname aan (internationale) wedstrijden

  1. Een deelnemer mag lid zijn van maximaal twee voltigeverenigingen. 
  2. Per wedstrijd mag een deelnemer uitkomen voor deze twee verenigingen. Per wedstrijdvorm (solo/pas-de-deux/team) kan er maar voor één vereniging uitgekomen worden. 
  3. Een deelnemer mag per wedstrijd onderdeel uitmaken van één pas-de-deux en/of één team.
  4. Een pas-de-deux bestaat uit twee deelnemers die lid mogen zijn van verschillende voltigeverenigingen. 
  5. Een team bestaat uit drie t/m zes deelnemers in de klasse BB/B en alle andere klassen
    bestaat het team uit bestaat uit zes deelnemers, de betreffende deelnemers mogen lid zijn van verschillende voltigeverenigingen. 
  6. Voor deelname aan internationale wedstrijden zie de bepalingen in het Algemeen Wedstrijdreglement. 
  7. Deelname aan internationale wedstrijden is toegestaan indien voldaan wordt aan de inschrijvingseisen die vermeld staan op de website van de KNHS. 
  8. Voor deelname aan nationale wedstrijden in het buitenland is een ‘vaulting permission’ nodig. Een vaulting permission moet minimaal twee weken voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk aangevraagd worden bij de KNHS. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van de wedstrijd. De deelnemer is verplicht de uitslag, inclusief een kopie van de officiële uitslagenlijst, van de wedstrijd binnen twee weken na de wedstrijd aan te leveren bij de KNHS. De behaalde winstpunten kunnen geregistreerd worden mits het niveau overeenkomt met de klasse waar nationaal in gestart wordt.

Naar het volgende artikel