Voltige Artikel 701 – Deelnemers

1. Deelnemers mogen vanaf de dag waarop de 6-jarige leeftijd wordt bereikt, uitkomen op wedstrijden.
2. Een deelnemer mag deelnemen aan wedstrijden indien:
a. De deelnemer lid is van de KNHS en in het bezit van een startlicentie voltige.
b. De deelnemer lid is van de KNHS Voltigevereniging en van een voltige vereniging.
c. De longeur lid is van de KNHS.
3. Deelnemers die alleen in de klasse BB starten dienen lid te zijn van de KNHS. Een startlicentie, lidmaatschap van de KNHS Voltigevereniging en een voltigevereniging zijn niet verplicht.
4. De longeur bereikt in het betreffende kalenderjaar minimaal de leeftijd van 16 jaar en is verantwoordelijk voor een juiste begeleiding van het paard op het voorterrein en in de wedstrijdring.