Voltige Artikel 708 – Hors Concours starten

Indien een wedstrijdorganisatie met instemming van de jury een deelnemer de gelegenheid wenst te geven om hors concours (buiten mededinging) te starten, mag dat worden toegestaan met inachtneming van de volgende bepalingen;
1. Deelnemers die hors concours willen starten dienen dit duidelijk bij opgave te vermelden.
2. Hors concours starten is toegestaan in de klasse waarin men reglementair startgerechtigd is of in een lagere klasse.
3. De reglementaire bepalingen van de klasse waarin wordt gestart zijn ook van toepassing op een hors concours-start.
4. De desbetreffende deelnemer mag niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden c.q. niet in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winstpunten. 

Naar het volgende artikel