Waarom is er voor officials/vrijwilligers geen dagdeelvergoeding meer, maar een vergoeding per uur?

Vanaf 1 april 2015 is de KNHS afgestapt van een dag(deel)vergoeding. Hiermee conformeren wij ons volledig aan de richtlijnen van de Belastingdienst. Sommige officials zijn de gehele dag voor de paardensport op pad. Door de dag(deel)vergoeding was er een maximale vergoeding van 40 euro op een dag. Gelet op de hoeveelheid uren die sommige officials op het wedstrijdterrein aanwezig zijn, heeft de KNHS besloten om dit los te laten. Een official mag nu de reglementaire aanwezige tijd declareren. Uiteraard blijft de maximale vergoeding van 210 euro per maand en 2.100 euro per jaar gehandhaafd (bedragen 2024), zoals de Belastingdienst deze stelt.