Wat is de vergoeding voor vrijwilligers?

Wanneer je als vrijwilliger of official werkzaamheden verricht voor de KNHS of voor een KNHS-vereniging, dan is de vrijwilligersregeling van toepassing. Deze regeling sluit aan op de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Afhankelijk van de functie die je uitoefent kan er gekozen worden voor onderstaande vrijwilligersregelingen. Let op: dat je eerst de ingezette afdeling raadpleegt of de functie die je uitoefent in aanmerking komt voor uurvergoeding.

Onderstaande regelingen kunnen door het lopende jaar niet door elkaar heen gebruikt worden. Je maakt dus één keer de keuze afhankelijk welke functie (s) je als vrijwilliger uitoefent.

Vrijwilligersregeling met vergoeding
Voor vrijwilligers geldt dat zij de werkzaamheden niet beroepsmatig verrichten. Hiervoor geldt de fiscale vrijwilligersregeling, namelijk € 5,50 per uur ( € 2,75 als je jonger bent dan 21), maximaal € 190,= netto per maand en nooit hoger dan € 1.900,= netto per jaar. Deze bedragen zijn het totaal van alle vrijwilligersvergoedingen, gedeclareerde kilometers (€ 0,30/km) en onkosten bij elkaar. De vergoeding voor het online beoordelen van proeven valt onder deze regeling.

Indien je kiest voor bovenstaande regeling mogen er dus voor eventuele andere functies die worden uitgeoefend geen werkelijke kosten zoals onkosten worden gedeclareerd. En wordt het maximum van € 190,= netto per maand gehandhaafd.

Of

Werkelijke kosten
Je declareert uitsluitend een vergoeding van de werkelijke en in redelijkheid gemaakte kosten die bij de uitoefening van de functie noodzakelijk zijn, zoals kilometervergoeding (€ 0,30/km); overnachtingskosten; verblijfskosten, dan mag dit fiscaal ongelimiteerd, indien deze kosten met bonnen aangetoond kunnen worden en vooraf afgestemd zijn. Er wordt geen vergoeding betaald voor de uren die u als official maakt.

Word je vaak ingezet als vrijwilliger en schat je in dat de vergoeding die uit de inzet voortvloeit hoger is dan € 210,= per maand en hoger zal zijn dan € 2.100, = op jaarbasis? Dan lopen jij en de vereniging die jou inzet een financieel risico bij de Belastingdienst. Om dit risico voor jou als vrijwilliger en voor verenigingen te minimaliseren en om zorg te dragen voor een juiste uitvoering van de fiscale kaders, heeft de KNHS de tarievenlijst voor officials opgesteld als richtlijn (beschikbaar als PDF-download).

 Meer informatie en ook de declaratieformulier vind je hier.