Waarom is er gekozen om de Paard&Sport te digitaliseren?

We zien dat het besluit om Paard&Sport digitaal aan te bieden in plaats van op papier de nodige reacties teweeg brengt. Dat is niet verrassend en tegelijkertijd begrijpelijk. We proberen deze keuze nog wat nader toe te lichten. 

De KNHS wordt net als andere sectoren serieus hard geraakt door de coronacrisis. Natuurlijk kunnen we terugvallen op steunmaatregelen, maar deze kunnen niet voorkomen dat er wel degelijk bezuinigingen in alle lagen moeten plaatsvinden. We willen hier zo creatief mogelijk mee omgaan, aangezien het de insteek is om de dienstverlening voor de paardensport ook na de crisis op peil te houden en de tarieven voor de leden intact te laten. Eind 2020 hebben we gecommuniceerd dat de opzet van Paard&Sport als onderdeel van noodzakelijke bezuinigingen tegen het licht werd gehouden. Er is toen een lezersonderzoek uitgezet, waarin de switch naar digitaal is aangekondigd. Op basis van de resultaten van bijna 5.000 respondenten zijn we tot de opzet gekomen die ook nader wordt toegelicht op onze website.

Hoewel dit een noodgedwongen keuze betreft, wil het niet zeggen dat we niet een zo optimaal mogelijk invulling aan ons ledenmagazine gaan geven. We willen je graag nog altijd dezelfde informatie en artikelen bieden als voorheen, en daarmee niet toegeven aan de kwaliteit van de inhoud. Digitaal biedt naast nadelen natuurlijk ook voordelen. We kunnen nu meer met video’s en podcasts en makkelijk doorverwijzen naar relevante informatie en artikelen. Het magazine is naast modern ook duurzaam, aangezien er duidelijk op papier wordt bespaard. Die besparing zal niet 100% zijn.