Algemeen Reglement KNHS

In het Algemeen Reglement van de KNHS zijn uitvoeringsbepalingen vastgelegd die betrekking hebben op de statuten.

Hieronder vind je het Algemeen Reglement van de KNHS. Klik hier voor meer informatie.


Veel gestelde vragen

1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe statuten en het algemeen reglement?
Paardenwelzijn, veiligheid en de integriteit van de sport (fair play, matchfixing en doping) hebben een belangrijke plek gekregen binnen de statuten en het algemeen reglement.

Uitbreiding van de KNHS-ledenraad, zodat alle leden die deel uitmaken van de KNHS vertegenwoordigd zijn. Naast een vertegenwoordiging van alle KNHS-regio’s worden ook de bij de KNHS aangesloten disciplines nu vertegenwoordigd in de Ledenraad en zijn recreatie, organisatoren, de jeugd en manegehouders/sportaanbieders (overige rechtspersonen) toegevoegd. Het aantal leden komt hiermee op 24. In het najaar van 2020 wordt gestart met de uitbreiding van de Ledenraad.

2. Wat betekent dit voor mij als lid van de KNHS en ruiter?
Neem altijd het paardenwelzijn, veiligheid en integriteit van de sport in acht conform de regels van de KNHS. Het is niet toegestaan deel te nemen aan, of het organiseren van wedstrijden waar deze drie uitgangspunten in het geding komen. Als KNHS hebben wij het belang om het voortbestaan van de totale paardensport te behartigen. Als je lid bent van de KNHS dan draag je bij aan dit belang. Als dit belang door een enkeling in het geding komt, dan kunnen wij niet anders dan hier tegen optreden. Dat kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding en in een uiterste geval, bijvoorbeeld betekenen dat je geen lid meer mag zijn van de KNHS. Dit alles omdat wij zorg dragen voor een gezonde, eerlijke en veilige sport voor paard en ruiter.

Wil je meepraten over de koers, de uitgangspunten, het beleid en de spelregels van de KNHS, dan kan dit via afvaardiging in de KNHS-ledenraad of door deel uit te maken van een van de gremia of bestuurslagen van de KNHS. Binnen de KNHS-ledenraad zijn nu alle leden van de KNHS vertegenwoordigd.

3. Wat betekent dit voor mij als organisatie van wedstrijden?
Naast veiligheid en integriteit van de wedstrijden moet je als organisator ook de welzijnsregels van de KNHS opvolgen. In het Algemeen Reglement en de overige reglementen is aangegeven waarop moet worden gelet.

4. Gaat de KNHS handhaven als bijvoorbeeld welzijn van het paard ernstig in het geding is als gevolg van overtreding van de regels?
Ja, de KNHS gaat handhaven daar waar welzijn en ook daar waar veiligheid of integriteit (fairplay, matchfixing en doping) in het geding is. Het is niet toegestaan deel te nemen aan, of het organiseren van wedstrijden waar deze drie uitgangspunten in het geding komen. Als KNHS hebben wij het belang om het voortbestaan van de totale paardensport te behartigen. Als je lid bent van de KNHS dan draag je bij aan dit belang. Als dit belang door een enkeling in het geding komt, dan kunnen wij niet anders dan hier tegen optreden. Dat kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding en in een uiterste geval, bijvoorbeeld betekenen dat je geen lid meer mag zijn van de KNHS. Dit alles omdat wij zorg dragen voor een gezonde, eerlijke en veilige sport voor paard en ruiter.

5. Wat kan ik doen als KNHS-lid als ik zie dat veiligheid, welzijn en/of integriteit in het geding is?
Natuurlijk nemen wij als paardensportliefhebbers onze eigen verantwoordelijkheid en spreken wij mensen aan zodra paardenwelzijn in het geding komt. Uiteraard kun je dit ook melden bij de KNHS door een mailtje te sturen naar info@knhs.nl.

6. Ik ben official van de KNHS mag ik official zijn bij niet geautoriseerde wedstrijden?
De door de KNHS opgeleide juryleden hebben een bijzondere verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de paardensport beoefend wordt binnen de regels die we met elkaar hebben vastgesteld en waarbij paardenwelzijn, veiligheid en integriteit van de sport de belangrijkste uitgangspunten zijn. Mocht je afwijkingen zien die in strijd zijn met de regels dan moet dit gemeld worden via de bekende weg. Indien je zelf veiligheid, welzijn en/of integriteit (fairplay en matchfixing) in gevaar brengt dan kan dit voor je functie en je lidmaatschap gevolgen hebben.

7. Mag tijdens een door de KNHS geautoriseerde wedstrijd/competitie een niet geautoriseerd onderdeel plaatsvinden?
Een niet geautoriseerd onderdeel kan niet tijdens een door de KNHS geautoriseerde wedstrijd/competitie plaatsvinden. Dit geldt ook voor niet geautoriseerde showrubrieken. Het is immers niet wenselijk dat tijdens het evenement showrubrieken plaatsvinden waarbij bijvoorbeeld het welzijn van het paard niet is geborgd. Het kan dus niet zo zijn dat aan een door de KNHS geautoriseerde wedstrijd een onderdeel wordt toegevoegd dat niet valt onder de spelregels van de KNHS.

8. Mogen niet leden deelnemen aan KNHS-wedstrijden?
Alleen KNHS-leden mogen aan KNHS-wedstrijden deelnemen. De organisatie mag wel niet-leden aan showrubrieken laten deelnemen. Dit onderdeel moet dan dus wel altijd geautoriseerd zijn.

9. Ik kan mijn vraag niet terugvinden, wat nu?
Mail je vraag naar info@knhs.nl. Als je vraag vaker voorkomt dan wordt deze meegenomen in het overzicht van de veelgestelde vragen op deze pagina