Tuchtreglement KNHS

In het KNHS Tuchtreglement zijn de bevoegdheden van de Aanklager, het Tuchtcollege en de Raad van Appèl vastgelegd, is de procedure van het aanhangig maken van een dossier beschreven en zijn de door een tuchtrechtelijk college op te leggen straffen opgenomen. Het KNHS-bestuur kan een dossier ter beoordeling voorleggen aan de Aanklager, waarna de Aanklager (namens de KNHS) aangifte bij het Tuchtcollege kan doen als hij van mening is dat reglementaire en/of statutaire bepalingen zijn overtreden door een lid of leden. In de meeste gevallen wordt dan een mondelinge behandeling gepland, waarbij de Aanklager het dossier en de strafeis toelicht en het betrokken lid de kans heeft zich te verweren. Na ongeveer een maand volgt dan de uitspraak van het Tuchtcollege. Hiertegen kan door het lid of de Aanklager appèl worden ingesteld bij de Raad van Appèl. In dat geval wordt meestal opnieuw een mondelinge behandeling gepland. De uitspraak die door de Raad van Appèl wordt gedaan is bindend voor alle partijen.

Hieronder vind je het Tuchtreglement van de KNHS.