Kan ik een betalingsregeling treffen voor mijn factuur?

Wanneer je een factuur liever niet in één keer wil betalen, maar hier een betalingsregeling voor wil treffen, dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij onze afdeling Financiële Administratie. Dit mag door een e-mail te sturen naar fa@knhs.nl. De afdeling beslist dan of er aan het verzoek voldaan kan worden.