Ben ik het inschrijfgeld verschuldigd als ik na sluitingsdatum afmeld?

Deelnemers zijn, wanneer ze zich na sluitingsdatum afmelden, altijd het inschrijfgeld verschuldigd. De wedstrijdorganisatie kan op basis van coulance bepalen dat er geen factuur gestuurd wordt. In het Algemeen wedstrijdreglement, artikel 43 kun je meer informatie vinden.

Artikel 43 - Afmelden voor een wedstrijd / Betalen van inschrijfgeld
  1. Deelnemers, die zich voor of op de in het vraagprogramma vermelde sluitingsdatum van inschrijven afmelden, zijn geen inschrijfgelden en opslagen verschuldigd.
  2. Deelnemers die zich na sluitingsdatum van inschrijven afmelden dienen het inschrijfgeld (en wanneer dit in het goedgekeurde vraagprogramma is vermeld eventuele opslagen en/of stallinggeld) aan de wedstijdorganisatie te voldoen. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS bij invordering van deze gelden een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst.