Wanneer mag ik promoveren in het springen?

Promotie naar een hogere klasse mag na het behalen van 10 winstpunten.

Voor meer informatie zie artikel 253 -  Deelname aan springwedstrijden, Hors Concours starten, Scholingsrubrieken, Inschaling nieuwe combinaties en Promotie

Artikel 253 - Deelname aan springwedstrijden, Hors Concours starten, Scholingsrubrieken, Inschalig 
nieuwe combinaties en Promotie

Inschaling en Promotie
a. Een combinatie heeft de mogelijkheid geregistreerd te staan in twee naast elkaar liggende 
klassen. De gemeenschappelijk hoogste klasse en een klasse lager, zie de inschalingstabellen
welke gepubliceerd staan op de website van de KNHS. De winstpunten die een combinatie behaald
worden in iedere klasse waarin de combinatie uitkomt bijgehouden. Uitzondering hierop 
vormen;
• combinaties die vanwege de persoonlijke stand van de ruiter een bepaalde hoogte niet
meer mogen starten
• combinaties die uitkomen in de klasse 1.40m, zij hebben de mogelijkheid om 
geregistreerd te staan in het 1.30, 1.35 en 1.40m.
• combinaties die uitkomen in de klasse 1.45m, zij hebben de mogelijkheid om 
geregistreerd te staan in het 1.30, 1.35, 1.40 en 1.45
• combinaties die uitkomen in de klasse 1.50m, zij hebben de mogelijkheid geregistreerd 
te staan in de klassen 1.35, 1.40m, 1.45 en 1.50m.
b. Promotie naar een hogere klasse mag na het behalen van 10 winstpunten.