Mag je met een neusnetje starten op wedstrijden?

Ja dat mag. Er zitten wel een paar voorwaarden aan. Het neusnetje mag uitsluitend de neus van het paard bedekken en het bit (of in de klasse Z1 en hoger de stang en trens) moet (moeten) zichtbaar zijn. Daarbij geldt dat het netje niet mag knellen.

In het kader van deregulering hebben alle sportfora geadviseerd om de kleur van het neus- en oornetje vrij te laten. Het paardenwelzijn en de veiligheid is immers niet in het geding bij het vrijgeven.

Het gebruik van een neusnetje kan op ieder moment door een official onderzocht worden. Wanneer er onjuist gebruik van wordt gemaakt, kan een official overgaan tot het uitsluiten van de combinatie. Wanneer het onjuiste gebruik in strijd is met de Gedragscode Welzijn van het Paard  (en als wreedheid kan worden aangemerkt) volgt diskwalificatie en wordt dit aan de KNHS gerapporteerd.

Meer informatie vind je in onze harnachementgids.