Wat moet je als organisatie doen wanneer er een paard overlijdt op een wedstrijd?

Gelukkig komt het niet vaak voor dat een paard overlijdt tijdens een KNHS-evenement. En omdat we graag meer inzicht willen in het aantal paarden dat overlijdt, maar vooral ook willen weten wat de oorzaak was, is in het Algemeen Wedstrijdreglement opgenomen dat op elk paard dat tijdens een KNHS evenement overlijdt sectie moet worden uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.

In het Algemeen Wedstrijdreglement is in bijlage 2 het protocol ernstig gewond of gestorven paard opgenomen (zie onderaan deze tekst). In dit artikel staat uitvoerig vermeld hoe gehandeld moet worden, als zich deze situatie voordoet op de wedstrijd. De dienstdoende Federatievertegenwoordiger, voorzitter van de jury dan wel een andere daartoe aangewezen KNHS-official informeert de GD via het speciale nummer 0570 66 06 99 om melding te maken van het ongeval. De GD neemt vervolgens contact op met de melder en zal het overleden paard zo spoedig mogelijk op het opgegeven adres ophalen en sectie verrichten. De KNHS-official ziet er vervolgens op toe dat de procedure zoals beschreven in het protocol wordt gevolgd.

Als je niet onderzoekt waarom een paard stierf, blijf je toch vaak speculeren over de doodsoorzaak. Had het iets met de sport te maken? Was het ongeval te voorkomen geweest of was er gewoon sprake van domme pech? Ook willen we zeker weten dat het paard vrij was van ongeoorloofde middelen. Wij willen graag meer inzicht krijgen, om zo ook aan de buitenwereld uit te kunnen leggen dat er soms dingen gebeuren die niet te voorkomen zijn. 

Of een paard nu een hartstilstand krijgt, geëuthanaseerd werd nadat het een been brak of overlijdt door koliek als het op de trailer staat op het wedstrijdterrein: elk overleden paard moet worden aangemeld bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.

De KNHS heeft met de Gezondheidsdienst een contract afgesloten dat de dienst 24 uur per dag via een speciaal semafoonnummer bereikbaar is. Zo kan er dus altijd direct contact worden opgenomen zodra een paard sterft. De GD zal direct na een melding via dit semafoonnummer in actie komen. Als op een KNHS-evenement een paard is overleden, zorgen zij voor passend vervoer vanaf de wedstrijdlocatie. Dat is gespecialiseerd vervoer, je mag er zeker van zijn dat een overleden paard met respect behandeld wordt. De GD heeft een aantal depots verspreid over het land, dus ze kunnen altijd snel op de wedstrijd zijn. De tijd tussen de melding door de wedstrijdorganisatie en het ophalen van het paard, blijft dus beperkt en zo heeft het ongeluk zo min mogelijk impact op de wedstrijd. Het stoffelijk overschot wordt naar Deventer gebracht, de thuislocatie van de GD, waar de sectie plaatsvindt. Een onderdeel van de sectie betreft standaard een controle op ongeoorloofde middelen.

De sectie door de Gezondheidsdienst voor dieren, kost de eigenaar of ruiter niets. De KNHS betaalt zowel het onderzoek als het vervoer. En hoewel het overlijden van je paard, of dat nu op een wedstrijd of thuis in de wei gebeurt, een dramatische gebeurtenis is, en jij het misschien een vreselijk idee vindt dat er in je paard ‘gesneden wordt’; als jouw paard op een KNHS evenement overlijdt, ben je verplicht het af te staan. 

En wat als het paard tijdens een wedstrijd een ongeluk krijgt, vervolgens naar een kliniek wordt gebracht om behandeld te worden, en daar dan overlijdt? Als het ongeluk dat aanleiding was tot het overlijden plaatsvond tijdens een KNHS-evenement, gelden nog steeds dezelfde regels. Noodslachtingen zijn niet toegestaan, het paard moet te allen tijde naar Deventer. 

De maatregel is niet nieuw. Een dergelijke afspraak staat al enkele jaren in de reglementen. In het wedstrijdreglement staat ook het semafoonnummer van de Gezondheidsdienst voor Dieren, waar het overlijden van een paard gemeld moet worden. Het is heel belangrijk dat wedstrijdorganisaties en officials daarvan op de hoogte zijn. Wij hopen door deze maatregel meer inzicht te krijgen in het aantal paarden dat overlijdt en de oorzaak daarvan. En wellicht komt er wel iets uit, waardoor dergelijke ongevallen misschien in de toekomst te voorkomen zijn.