Wat is een wedstrijd?

Onder een wedstrijd verstaan we volgens het Algemeen Wedstrijdreglement het volgende: Een wedstrijd is een verzameling van één of meerdere rubrieken waarover een klassement wordt opgemaakt en die worden verreden verdeeld over één of meerdere aaneengesloten wedstrijddagen op eenzelfde locatie.

Met andere woorden: wanneer er een klassement wordt opgemaakt binnen een groep deelnemers dan zien we dit als wedstrijd.

We kennen verschillende soorten wedstrijden: 

  • KNHS-wedstrijd: Dit is een wedstrijd die bij de KNHS is aangemeld en waarvoor door de KNHS een goedgekeurd vraagprogramma is afgegeven. Hier vallen ook de Bixie-, Impuls- en BB-wedstrijden onder. Ook kunnen hier F-proeven worden verreden.
  • Manegewedstrijd en Proevendag: Iedere KNHS-sportaanbieder en FNRS-ruitersportcentrum kan een wedstrijd of proevendag organiseren waarbij de proeven Brons (F-proeven) en Zilver vanuit de KNHS-ruiteropleiding worden uitgeschreven. Tijdens de wedstrijden of proevendagen mogen prijzen beschikbaar worden gesteld. Deze wedstrijden en proevendagen hoeven niet te worden aangevraagd en goedgekeurd door de KNHS.

Wedstrijdorganisaties moeten altijd bij de KNHS zijn aangesloten als lidvereniging, bij de FNRS als lid zijn aangesloten of een wedstrijdabonnement met de KNHS hebben.