Hoe kan ik het welzijnsniveau van mijn paard checken?

De paardenwelzijnscheck is een checklist waarmee een inschatting gemaakt wordt van het welzijnsniveau van je paard. De uitkomst van deze check kan vragen oproepen, zoals: Is het gemeten niveau voldoende? Wat kan ik doen om het welzijn van mijn paard verder te verbeteren? En wat is eigenlijk een ideaal welzijnsniveau? De paardenwelzijnscheck geeft meer informatie. Op basis van de door jou gegeven antwoorden krijg je een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

Doe de online Paardenwelzijnscheck