Waar kan ik meer vinden over Paardenwelzijn?

Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor de paardensport in het algemeen en voor de KNHS in het bijzonder. De belangrijkste invloeden op het welzijn en de gezondheid van het paard zijn de zorg en het management door de paardenhouder zelf. Alle paardenhouders en -eigenaren moeten zich bewust zijn van deze welzijnsbehoeften en de gezondheidseisen. We spannen ons daarom in om paardenliefhebbers hierover te informeren.

Samen met de Sectorraad Paarden zorgt de KNHS voor publieksvoorlichting en praktische informatie over paardenwelzijn richting paardensporters, paardeneigenaren en paardenliefhebbers. Leidraad is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Daarnaast zijn in het Algemeen Wedstrijdreglement de '12 richtlijnen voor paardenwelzijn' als bijlage opgenomen en ook vind je in het Algemeen Reglement van de KNHS regels over het welzijn van het paard. Al deze documenten vind je onderaan deze tekst.


Verder zijn de volgende internetpagina's goed om te bekijken en gebruiken. Deze links zijn vooral nuttig om dierenleed te melden.


https://www.politie.nl/informatie/wat-doet-de-politie-met-mijn-144-melding.html

https://www.dierenbescherming.nl/contact/dier-in-nood/meld-dierenleed

https://www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl/melden