Een paardenpaspoort is geen eigendomsbewijs, maar wat dan wel?

Een paardenpaspoort is geen eigendomsbewijs, ook niet wanneer deze op jouw naam staat. Een koopovereenkomst zal moeten bewijzen dat je eigenaar bent, denk ook aan bewijsstukken van de kosten zoals: onderhoud, dierenarts, stalling enzovoort van het paard of de pony.

Het paardenpaspoort is geen eigendomsbewijs. Wel raden we het aan om de eigenaar correct in het paardenpaspoort te hebben staan. Mocht je het paspoort verliezen, dan kan deze makkelijker bij je retour komen.

De KNHS kan dit doen voor paardenpaspoorten uitgegeven door de (K)NHS  en voor paardenpaspoorten die uitgegeven zijn in het buitenland.  Paardenpaspoorten die uitgegeven zijn door een Nederlands stamboek kun je laten wijzigen bij het betreffende stamboek. 

Let op: per 21 april 2021 is er het een en ander veranderd in de wetgeving voor het registreren van paarden op het verblijfsadres. Lees hier meer informatie.