Wedstrijdreglement Mennen en Mendurance

Het disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het disciplinereglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Op deze pagina vindt je het wedstrijdreglement van de disciplines mennen en mendurance. Onderaan de tekst van dit artikel vnd je de beide reglementen bij het kopje 'downloads'.

Wijzigingen per 1 april 2024
De afgelopen jaren zijn er minimale wijzigingen doorgevoerd. Ook voor 2024 stelt het menforum een beperkt aantal wijzigingen voor. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

  • Het gebruik van bandages is niet toegestaan op KNHS-wedstrijden.
  • Bij enkele onderdelen zijn de strafseconden gewijzigd.

Alle wijzigen vind je in het document onderaan dit artikel bij 'downloads'.