Wedstrijdreglement Mennen en Mendurance

Het disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het disciplinereglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Op deze pagina vindt je zowel de wedstrijdreglementen van de discipline mennen als van de mendurance. 

Wijzigingen per 1 april 2023
De afgelopen jaren zijn er minimale wijzigingen doorgevoerd. Ook voor 2023 stelt het menforum een beperkt aantal wijzigingen voor. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

  • De reglementen zijn meer in lijn gebracht met de FEI. Dit betreft o.a. de maximum snelheid in meters per minuut voor tweespan paard klasse Z/ZZ vaardigheid, het aantal versmalde poorten in de vaardigheid.
  • Er zijn enkele wijzigingen in de Minimarathon.
  • De dressuurproeven SWM klasse Z pony meerspannen en vierpannen paard zijn gelijk getrokken met de FEI 3* proef.