Wedstrijdreglement Dressuur

Onderaan deze pagina staat het reglement voor de discipline dressuur als PDF-bestand. Daarin staan alle regels voor het meedoen aan KNHS-dressuurwedstrijden. Dit disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het disciplinereglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Het hele disciplinereglement dressuur vind je hier en bij downloads onder dit artikel.

Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen per 1 april 2024:

  • Het dragen van een hoofdstelnummer op het wedstrijdterrein is verplicht en moet duidelijk zichtbaar bevestigd worden aan het hoofdstel of op het sjabrak. Dit nummer bestaat uit de laatste 3 cijfers van het combinatienummer. Indien in één rubriek meerdere combinaties hetzelfde nummer hebben, mag de organisatie een ander uniek nummer toekennen. Dit dient dan wel vermeld te worden op de startlijst.
  • Het gebruik van bandages is niet toegestaan, ook niet tijdens de prijsuitreiking. 

Alle wijzingen per 1 april kun je vinden bij downloads.