Voltige Artikel 734 - Onvoorziene omstandigheden

1. Bij bijzondere gebeurtenissen of onverwachte problemen heeft de voorzitter van de jury de beslissende stem. De jury kan deze beslissing al dan niet in overleg met de overige juryleden nemen. Bij onverwachte gebeurtenissen of problemen voor of tijdens de proef, als de tijd is stil gezet, mogen de overige juryleden naar de voorzitter van de jury komen om deze hun oordeel of voorstel tot oplossing voor te leggen.
2. Bij bijzondere gebeurtenissen of onvoorziene omstandigheden, b.v. een val of het losgaan van de singel, kan door tussenkomst van de jury de proef worden beƫindigd of worden onderbroken. Als de proef wordt onderbroken dan wordt de tijd stil gezet. Op teken van de jury wordt de proef weer voortgezet en de tijd weer aangezet.
3. Bij materiaalpech (b.v. breken), losgaan, mag het materiaal worden vervangen, indien dit binnen 2 minuten kan gebeuren. Voor materiaal en hulp van buitenaf dient de voorzitter van de jury eerst toestemming te geven. 

Naar het volgende artikel