Voltige Artikel 735 – Uitsluiting/diskwalificatie

(Zoals omschreven in de begripsbepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement)
1. De jury dient de reden van uitsluiting of diskwalificatie van een deelnemer op het betreffende beoordelingsprotocol te vermelden. Daarnaast dient op de uitslagenlijst uitsluiting of diskwalificatie vermeld te worden.
2. Indien een deelnemer de proef start voor het belsignaal van de jury volgt uitsluiting
3. Het gebruik van harnachement dat niet voldoet aan de gestelde eisen, of het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen kan uitsluiting tot gevolg hebben. Dit ter beoordeling van de jury.
4. Het dragen van ongepaste kleding heeft uitsluiting tot gevolg.
5. Indien een deelnemer niet binnen de gestelde tijd de ring betreedt volgt uitsluiting.
6. Indien een paard niet ‘fit to compete’ wordt bevonden volgt diskwalificatie.
7. Indien een paard tijdens de proef valt volgt uitsluiting. Het paard wordt beschouwd te zijn gevallen, wanneer heup en/of schouder van het paard de grond hebben geraakt.

Naar het volgende artikel