Voltige Artikel 731 - Verzet en Artikel 732 - Vrijwillige beëindiging

Artikel 731 - Verzet
Wanneer het paard hinder heeft van de oefeningen van de deelnemer of verzet toont mag de hoofdjury besluiten tot uitsluiting over te gaan.

Artikel 732 - Vrijwillige beƫindiging
Een deelnemer, die ervoor kiest de proef vrijwillig te beƫindigen, dient dit door middel van duidelijk mondeling afgroeten aan de jury kenbaar te maken en vervolgens de ring te verlaten. De desbetreffende deelnemer mag niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden c.q. niet in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winst- en/of verliespunten.

 

Naar het volgende artikel (734) 
Het reglement 2024 bevat geen artikel 733 meer