Springen Artikel 258, 259, 260 - Officials: Juryleden, Parcoursbouwers en Toezichthouders

Artikel 258 - Juryleden

  1. Een jurylid mag uitsluitend als zodanig functioneren indien hij/zij een licentie heeft voor het niveau / de hoogte van de rubriek, welke door hem/haar wordt beoordeeld. Bij rijstijlwedstrijden zoals omschreven in art. 280 moet 1 jurylid met de bevoegdheid om deze te mogen jureren de beoordeling op zich nemen. Juryleden voor springwedstrijden worden door de wedstrijdorganisatie uitgenodigd waarbij moet worden voldaan aan het volgende:

    a. Bij springwedstrijden is de aanwezigheid van minimaal 3 springjuryleden verplicht. Indien er een sloot (art 211) in het parcours opgenomen is, dient er - voor de beoordeling van deze hindernis - een extra springjurylid te worden aangesteld.
    b. Eén van de juryleden is belast met het toezicht op het losrijterrein. 

Artikel 259 - Parcoursbouwers

  1. Een parcoursbouwer mag uitsluitend als zodanig functioneren indien hij/zij een licentie heeft voor het niveau / de hoogte van de rubriek, welke door hem/haar wordt gebouwd. 
  2. Parcoursbouwers worden door de wedstrijdorganisatie gevraagd (met uitzondering van nationale kampioenschappen). 
  3. De parcoursbouwer dient tijdens een wedstrijddag waarop hij als zodanig in functie is vanaf 60 minuten voor het  begin van de eerste rubriek tot het einde van de laatste rubriek waarvoor het parcours door hem ontworpen en/of gebouwd is, aanwezig en voor zijn taak beschikbaar te zijn. 

Artikel 260 - Toezichthouders

  1. Bij alle springwedstrijden dient één van de juryleden te worden aangesteld om erop toe te zien, dat door de deelnemers op het losterrein overeenkomstig de reglementen gehandeld wordt. Er dient altijd toezicht bij het losrijterrein te zijn wanneer dit in gebruik is. 
  2. De toezichthouder is bevoegd tot het uitsluiten/diskwalificeren van een deelnemer.  

Naar het volgende artikel