Springen Artikel 280 - Rijstijl wedstrijden

Rijstijlwedstrijden hebben als doel de rijvaardigheid van de ruiter te toetsen. Rijstijlwedstrijden zijn verplicht voor de klassen pony’s t/m 0.60 Cat. A/B, t/m 0.70 Cat. C, t/m 0.80 Cat. D/E en paarden t/m 1.05 als eerste parcours en kunnen tevens voor hogere klassen worden uitgeschreven. De deelnemers aan een rijstijlwedstrijd worden beoordeeld door een jurylid rijstijlbeoordeling springen. De organisatie kan naast dit jurylid ook een gastjury (bijvoorbeeld toptrainer, (ex)topruiter, bondscoach) inzetten voor de beoordeling. De beoordeling zal vanuit de juryaccommodatie of vanuit de ring gedaan worden en de afzonderlijke cijfers zullen direct na het voltooien van het parcours bekend gemaakt worden. Voor de foutloze deelnemers welke minimaal 60 stijlpunten hebben kan er een barrage zijn welke wederom op stijl wordt beoordeeld. 

 1. Beoordeling
  De combinaties krijgen cijfers van 0 t/m 10 voor de verschillende onderdelen waarbij het geven van halve punten is toegestaan. Het cijfer per onderdeel wordt vermenigvuldigd volgens een factor vermeld in het protocol in bijlage 7. Het maximum aantal te behalen stijlpunten is 100. Fouten worden met strafpunten of met uitsluiting bestraft overeenkomstig tabel A. 
 2. Parcoursbouw
  De parcoursbouwer hanteert de richtlijnen van de betreffende klasse. Er dient rekening mee te worden gehouden dat het speciale karakter van deze categorie wedstrijden goed tot zijn recht zal kunnen komen, zodat het jurylid rijstijlbeoordeling springen in staat is tot een goed oordeel te komen. Bij alle wedstrijden conform art. 280 op rijstijl is de snelheid zowel outdoor als indoor 300 m per minuut. 
 3. Plaatsing
  De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling in de barrage. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling in het eerste parcours. In de barrage wordt opnieuw een stijlbeoordeling gedaan volgens het protocol in bijlage 7. Indien geen barrage wordt verreden worden deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en stijlbeoordeling in de eerste ronde. Bij gelijk puntenaantal zal het cijfer voor wijze van rijden in de beslissende ronde bepalend zijn. Daarna zullen de deelnemers gelijk geplaatst worden (ex aequo).
 4.  - 
 5. De wijze, waarop de wedstrijd wordt verreden, moet in het vraagprogramma worden vermeld, overeenkomstig met één van de volgende formules:
  a. Rijstijlwedstrijd, met of zonder barrage, waarbij de beoordeling van de rijstijl zal worden gedaan door een jurylid rijstijlbeoordeling springen vanuit de jury accommodatie.
  b. Rijstijlwedstrijd, met of zonder barrage, waarbij de beoordeling van de rijstijl zal worden gedaan door een jurylid rijstijlbeoordeling springen vanuit de ring, waarbij een korte toelichting op de beoordeling zal worden gegeven.
  c. Rijstijlwedstrijd, met of zonder barrage, waarbij de beoordeling van de rijstijl zal worden gedaan door een jurylid rijstijlbeoordeling springen, in samenspraak met de gastjury vanuit de ring, waarbij er door de gastjury een korte toelichting op de beoordeling zal worden gegeven. 
 6. Hors Concours starts
  Hors Concours (HC) starts zijn toegestaan in rijstijlrubrieken met inachtneming van het bepaalde in art. 253, lid 5. HC combinaties krijgen geen stijlbeoordeling en komen niet in aanmerking voor het rijden van een barrage.