Springen Artikel 203 - De bel

De bel wordt gebruikt om met de deelnemer te communiceren. Eén van de leden van de jury is verantwoordelijk
voor de bel en het gebruik daarvan. De bel dient om:

 

  1. De deelnemers het teken te geven dat zij de ring mogen betreden wanneer het parcours voor verkenning gereed is (art.202.) en om aan te geven dat de tijd voor het verkennen is beëindigd.
  2.  Het startsignaal te geven. Na het startsignaal dient de deelnemer binnen 45 seconden in de juiste richting door de startlijn te rijden. De automatische tijdopname-installatie dient op het scorebord of ander display naast de ring, duidelijk zichtbaar voor de deelnemer, het aftellen vanaf 45 seconden te laten zien. Indien de deelnemer niet binnen 45 seconden in de juiste richting door de startlijn is gereden, zal de tijd van zijn parcours op dat moment starten.
    Na het luiden van de bel wordt het passeren van de startlijn in de juiste richting voor de tweede maal als ongehoorzaamheid beschouwd en beoordeeld. De jury heeft echter het recht in speciale omstandigheden, de startprocedure te onderbreken of af te breken en een nieuw signaal tot starten te geven waarbij het aftellen opnieuw wordt begonnen. Ongehoorzaamheden, vallen enz. tussen het belsignaal om te starten en het moment dat de deelnemer in de juiste richting door de start gaat, worden niet bestraft. 
  3. De deelnemer te doen halthouden, om welke redenen dan ook of als gevolg van een onvoorzien voorval en hem vervolgens het parcours na een onderbreking te laten hervatten (art. 233)
  4. De deelnemer het signaal te geven dat een hindernis nadat deze omver is gesprongen weer is hersteld (art. 233). 
  5.  Om, door middel van herhaald bellen aan te geven dat de deelnemer is uitgesloten.

Naar het volgende artikel