Springen Artikel 202 - Toegang tot de ring

De deelnemers mogen slechts eenmaal voor het begin van de rubriek te voet de ring betreden om het parcours te
verkennen, ook bij rubrieken met een barrage. Toestemming tot het betreden van de ring zal door de jury door
middel van een belsignaal worden gegeven. De toestemming moet tevens via de luidspreker(s) bekend worden
gemaakt. Wanneer evenwel een rubriek uit twee manches met verschillende parcoursen bestaat is het toegestaan
het tweede parcours tevoren te verkennen.