Mennen Artikel 447 - Protocol

De cijfers en eventuele bemerkingen op de verrichtingen van een deelnemende combinatie worden op het protocol vermeld. Deze wordt aan het einde van de wedstrijd aan de deelnemer meegegeven. Er is ook ruimte op het protocol voor de bemerkingen van het jurylid, waarin deze zo veel mogelijk de motivering van de cijfers behoort weer te geven.

Naar het volgende artikel