Mennen Artikel 440 - Rijtuigen

 1. WIELEN / SPOORBREEDTE / GEWICHT
  a. Proef A en C en vaardigheidswedstrijden
  RubriekWielenMinimum spoorbreedte
  Alle klassen
  Kegelspoorbreedte in de vaardigheid voor Marathonwagens*Kegelspoorbreedte in de Vaardigheid voor Presentatierijtuigen
  Enkelspan Pony2 of 4125 cm128 cm + cm behorende bij de klasse140 cm + cm behorende bij de klasse
  Tweespan Pony4125 cm128 cm + cm behorende bij de klasse140 cm + cm behorende bij de klasse
  Tandem Pony2 of 4125 cm128 cm + cm behorende bij de klasse140 cm + cm behorende bij de klasse
  Vierspan Pony4125 cm128 cm + cm behorende bij de klasse140 cm + cm behorende bij de klasse
  Enkelspan paard2 of 4125 cm128 cm + cm behorende bij de klasse140 cm + cm behorende bij de klasse
  Tweespan paard4125 cm128 cm + cm behorende bij de klasse150 cm + cm behorende bij de klasse
  Tandem paard2 of 4125 cm128 cm + cm behorende bij de klasse140 cm + cm behorende bij de klasse
  Vierspan paard4125 cm128 cm+ cm behorende bij de klasse160 cm + cm behorende bij de klasse
  * Deelnemers met een rijtuig met een afwijkende spoorbreedte dus 131cm of meer dienen zich ten minste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd bij het secretariaat te melden zodat de voorzitter van de jury of de TA, na meting, toestemming kan verlenen de kegelspoorbreedte hierop aan te passen.
  b. Voor proef B van een samengestelde wedstrijd en minimarathon gelden de volgende afmetingen en gewichten:

  RubriekWielenMinimum spoorbreedte
  Alle klassen
  Gewicht klasse ZGewicht klasse L en M
  Enkelspan Pony4 + remmen125 cm90 kgVrij
  Tweespan Pony

  4 + remmen

  125 cm175 kg (FEI norm 225 kg)

  Vrij

  Tandem Pony

  4 + remmen

  125 cm90 kg

  Vrij

  Vierspan Pony

  4 + remmen

  125 cm300 kg

  Vrij

  Enkelspan paard

  4 + remmen

  125 cm150 kg

  Vrij

  Tweespan paard

  4 + remmen

  125 cm350 kg

  Vrij

  Tandem paard

  4 + remmen

  125 cm150 kg

  Vrij

  Vierspan paard

  4 + remmen

  125 cm600 kg

  Vrij

 2.  MAATVOERING
  a. De standaard spoorbreedte wordt gemeten op de grond aan de buitenzijde van de achterwielen.

  b. Geen enkel onderdeel van het rijtuig mag breder zijn dan de spoorbreedte, met uitzondering van de wieldoppen.

  c. Wielhoepels zijn verboden in alle proeven.

  d. Alle rijtuigen kunnen gemeten worden voor en/of na proef C van een samengestelde wedstrijd en de vaardigheidswedstrijd klasse L t/m ZZ. 

  e. De voorzitter van de jury beslist of rijtuigen slechts steekproefsgewijs dan wel allemaal worden 
  gewogen en/of gemeten voor en/of na traject B. Deelnemers, van wie het rijtuig smaller is dan de voorgeschreven spoorbreedte of lichter is dan het voorgeschreven gewicht, worden uitgesloten. 

  f. De spoorbreedte van rijtuigen is vrij tijdens dressuurwedstrijden. 

  g. Alle A-pony aanspanningen mogen tijdens een vaardigheidswedstrijd gereden worden met een rijtuig 
  met een minimum spoorbreedte van 110 cm, mits de deelnemer desgevraagd de jury middels de meethistorie in het paardenpaspoort kan aantonen dat de pony(’s) daadwerkelijk valt in de ponycategorie A. Een sulky moet een minimale spoorbreedte van 90 cm hebben. 


 3. UITRUSTING EN RIJTUIGEN 

  a. In proef A en C moet hetzelfde type rijtuig gebruikt worden. Elk defect onderdeel mag vervangen worden. 
  b. Tijdens vaardigheidswedstrijden moeten deelnemers met een tweewielige wagen, niet zijnde een klassiek tweewielig rijtuig, in een aparte rubriek en klassement worden opgenomen. Deze rubriek voor tweewielige wagens mag, bij onvoldoende deelname, uitsluitend in handicap verreden worden met een andere rubriek voor tweewielige wagens.

 4. Wielen/Banden

  Rijtuigen met luchtbanden zijn toegestaan in alle klassen en alle rubrieken tijdens alle wedstrijden in
  de discipline mennen.

 5. AANTAL PERSONEN OP HET RIJTUIG
  a. Passagiers zijn niet toegestaan op straffe van uitsluiting.
  b. Het rijtuig dient het juiste aantal personen te bevatten, zoals voorgeschreven voor de desbetreffende rubriek, wanneer het start- en finishlijnen van de trajecten passeert, verplichte doorgangen passeert en wanneer het de start- en finishlijnen van een hindernis passeert. Op straffe van 10 strafpunten per keer en per ontbrekende persoon.
  c. Het gewicht van het rijtuig met bemanning moet in verhouding zijn met het trekkende span. Dit ter
  beoordeling aan de jury welk hiervoor een officiële waarschuwing kan geven. 

Naar het volgende artikel