Mennen Artikel 445 - Verkennen van de ring

 

  1. Het verkennen van de ring is uitsluitend toegestaan op de door de organisatie daartoe aangegeven momenten voorafgaand aan de wedstrijd. Hierbij is ook aangegeven of deze uitsluitend te voet is of ook aangespannen verkend mag worden. 
  2. In alle klassen mag de combinatie de proef van binnen de ring starten. De combinatie hoeft na het signaal om te beginnen de ring niet te verlaten. Dit laatste is echter wel toegestaan. 
  3. Het verkennen van de ring is aan de eerste combinatie van een rubriek en eveneens aan de eerste combinatie na elke in het programma opgenomen pauze toegestaan vanaf maximaal 2 minuten voor aanvang van de desbetreffende rubriek. De daaropvolgende deelnemers mogen in het tijdbestek liggend tussen het moment dat de voorgaande combinatie de ring heeft verlaten en het moment waarop het protocol van die combinatie door de jury wordt afgesloten en deze het startteken geeft. 
  4. Indien er in een volledig afgezette ring wordt gereden, is de deelnemer zelf verantwoordelijk dat de ring, na het binnenrijden bij A, gesloten wordt door een helper. 
  5. Onder geen voorwaarde mag een deelnemer - op straffe van uitsluiting - de ring betreden behalve voor het rijden van zijn proef in de wedstrijd, met uitzondering van het hierboven in dit artikel bepaalde. 
  6. De federatievertegenwoordiger en bij diens afwezigheid de (voorzitter) van de jury mag, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, gemotiveerd een uitzondering op deze regel maken; hij dient een dergelijke uitzondering  onder opgave van redenen te vermelden in het rapport. 

Naar het volgende artikel