Mennen Artikel 434 - Deelnemers en grooms

 

  1. Uitgezonderd de toegestane vervanging moet de deelnemer gedurende de gehele wedstrijd rijden met dezelfde paarden. 
  2. Grooms mogen meerdere deelnemers begeleiden. Tevens mag een deelnemer bij een andere deelnemer als groom fungeren. 
  3. Tussen de start en finish van proef B mag een groom onder geen enkele omstandigheid worden vervangen, op straffe van uitsluiting. 
  4. Tijdens de proeven mag uitsluitend de deelnemer de leidsels, rem en zweep hanteren op straffe van 20 strafpunten. 
  5. Omwille van de veiligheid mag niemand aan het rijtuig, op welke wijze ook, vastgebonden zijn tijdens de proeven. Een deelnemer mag wel worden vastgehouden door een band, koord of riem, welke aan een zijde door een groom wordt vastgehouden en eenmaal om een deel van het rijtuig is gewikkeld, op straffe van uitsluiting. 
  6. Wanneer een deelnemer of lid van zijn team eigenhandig veranderingen aanbrengt aan welk onderdeel ook van de ring, het marathonparcours of de vaardigheidsproef, zal dit diskwalificatie van de deelnemer betekenen.

Naar het volgende artikel